درباره مجتمع دامپروری افشار ژن


با توجه به خشکسالی چند سال اخیر و فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی و در جهت خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز تولید و تکثیر گوسفند دوقلوزا افشار و سایر نژاد های میش ایرانی در مجتمع افشارژن صورت گرفته تا دام ایرانی و مشخصا افشار به سمت دو قلو زایی برود . مجتمع دامداری افشارژن تمام تلاش کارشناسان خود را در این راه معطوف کرد ه و خوشبختانه موفق به تولید قوچ افشار دو قلو زا هترو و همو  گردید ه است. در کنار قوچ هترو موفق به تولید  بره ماده هترو و بره نر هترو نیز شده است و این محصولات را با شرایط مناسب به دامداران عرضه می کند. شایان ذکر است با توجه به کمبود شدید مرتع کارشناسان مجتمع در جیره نویسی با قیمت اقتصادی و نگهداری در سیستم بسته مشاوره های رایگان میدهند.مجتمع دامپروری افشار ژن عضو پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد که در زمینه افزایش دوقلوزایی در دام ایرانی مخصوصا افشاری فعالیت می نماید

مجتمع دامپروری افشار ژن
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب