دوره پرورش گوسفند

تعداد بازدید : 380 تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

پرورش و نگهداری گوسفند داشتی و پرواری مدیریت تولید مثل، جیره نویسی، واکسیناسیون و بیماری ها با ارائه مدرک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران و سازمان فنی و حرفه ای استان تهران

جهت هماهنگی با آقای مهندس اکبری تماس حاصل فرمایید

09125952908

021-77104500

021-77104511

دوره پرورش گوسفند
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب