بازدید محققین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاری مشترک

تعداد بازدید : 484 تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

بازدید جناب آقای دکتر بنابازی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و هیئت همراه از مجتمع  دامپروری افشارژن 

بازدید محققین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاری مشترک
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب