قوچ حامل ژن

تعداد بازدید : 809 تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۷

دسته : محصولات دامی
توضیحات محصول :

قوچ هترو زایگوت و هموزایگوت در رده های سنی مختلف با تاییده آزمایشگاه حاوی ژن چند قلوزایی

قوچ حامل ژن
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب