میش آبستن با قوچ ژن دار

تعداد بازدید : 631 تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۷

دسته : محصولات دامی
توضیحات محصول :

میش های شکم اول افشار ابستن و قوچ خورده از قوچ هترو موجود است .البته بسته به شرایط فصلی میش ابستن از قوچ همو نیز موجود است .میشها همه واکسن خورده و جوان و خالص افشار و قزل افشار هستند  

مجتمع افشارژن با توجه به قوچ های همو و هترو تعدادی از میش ها را جهت عرضه مستقیم به دامداران عزیز آبستن نموده و با تایید سونوگرافی عرضه می دارد

میش آبستن با قوچ ژن دار
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب